Entisöinti Rinne on keväällä 2012 perustettu korjausrakentamiseen ja rakennusrestaurointiin erikoistunut yritys. Verstaamme sijaitsee Fiskarsissa ja toiminta-alueenamme on Länsi- ja Keski- Uusimaa sekä pääkaupunkiseutu.

Työhömme kuuluvat:

  • Hirsivaurioiden korjaukset
  • Rakennuspuusepän- ja kirvesmiehentyöt
  • Rakennusten mittaus ja pääpiirustusten tekeminen
  • Korjaus- ja restaurointisuunnittelu sekä dokumentoinnit
  • Rakennusten kuntoarviot, tarkastukset ja korjausneuvonta
  • Ulkomaalaustyöt

OTA YHTEYTTÄ:
+358 400 354 398
tuomo@entisointirinne.fi